Frågor & svar

Hur tar en brf in offerter?
Styrelsen i en brf tar in offerter genom att kontakta olika aktörer som får komma med sina prisförslag på det arbete som föreningen vill få utfört. Sedan jämför föreningens styrelse de olika offerterna och väljer det som verkar bäst, sett utifrån kvalitet, tidsåtgång och pris. Att välja vilka aktörer man ska ta in offerter från är inte alltid så lätt, om det finns många olika att välja på. Ett tips kan vara att prata med grannar om de har utfört liknande arbeten och har någon de kan rekommendera. Annars är det en bra idé att höra med föreningens tekniska eller ekonomiska förvaltare om de vet någon eller några som kan utföra jobbet till ett bra pris. Föreningen kan också anlita en projektledare som gör jobbet med att ta in offerter så slipper styrelsen lägga tid på det och kan fokusera på andra uppgifter.

Man kan också använda sig av sajter på internet som hjälper en att få in offerter för det arbete man vill ha gjort. Man fyller då i ett formulär och sedan sprids ens förfrågan till olika aktörer som är anslutna till sajten. Aktörerna väljer själva om de vill svara på offertförfrågningen. Sedan får man offerterna skickade till sig och kan själv jämföra dem. Denna metod kan vara väldigt tidsbesparande för föreningen men är ibland en smula trubbig när det gäller att hitta rätt firma att anlita, eftersom man inte har någon direktkontakt med företagen. Det kan man dock ändra på efter att man fått en första offert och då tar kontakt med företaget och skapar en bra relation med aktören.

Vad kostar det att ta in en offert?
Det är inte alltid det kostar pengar att ta in en offert. Vad det kostar beror på vilket arbete som ska utföras, i vilken bransch och i vilken stad. Ju mer komplicerad offerten är desto mer kan det kosta att få den. Att det kostar pengar beror på att det tar tid för företaget att ta fram offerten, de måste ju lägga kraft och arbete på att skriva en offert som är attraktiv och lockande. Det förekommer också att företag gör offertarbetet gratis och ser det som försäljning, och en kostnad som sedan bakas in i priset för hela arbetet.

Hur ska vi välja offert?
Fyra saker är bra att ha i åtanke när ni gör ert val av aktör. Dessa är, utan inbördes ordning priset, tidsåtgången, kvaliteten och relationen med företaget.
Optimalt är om priset är på en nivå som föreningen kan acceptera, jobbet går relativt snabbt att utföra, håller hög kvalitet och föreningen känner att de kan lita på företaget som utför arbetet. Det gäller att hitta en bra kompromiss – för ett jobb som går alltför snabbt och är alltför billigt kanske inte håller den högsta kvaliteten, och en firma vars representanter är buffliga och svåra att ha kontakt med drar man sig för att anlita, man måste ju kunna ha ett vettigt samtal med de hantverkare man arbetar med.

Kan en brf använda sig av ROT-avdrag?
Själva föreningen kan inte göra det, men det finns indikationer på att om arbetet sker inne i lägenheterna eller husen, som till exempel en badrumsrenovering, så skulle varje enskild medlem kunna använda sig av ROT-avdraget, så länge aktören man anlitat fakturerar varje medlem separat. Men det är viktigt att bostadsrättsföreningen kontaktar Skatteverket för att reda ut huruvida föreningens medlemmar kan utnyttja sitt ROT-avdrag på detta sätt.