Välkommen till brfoffert.se!

Att bo i en bostadsrätt är en vanlig boendeform i Sverige – och finns även i Danmark, Norge och Finland. I resten av världen finns inte bostadsrätten som ägarform utan det är vanligt att man äger en så kallas ägarlägenhet – där man faktiskt äger sin lägenhet till skillnad från brf då det bara är rätten att bo där som ägs.

Vad är en bostadsrättsförening?
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som äger en bostadsrätt är alltså delägare i föreningen med ett procentantal som motsvarar bostadens yta gentemot fastighetens totala yta.

Ofta förkortas bostadsrättsförening brf. En brf består av flerbostadshus, med ett antal lägenheter, eller hela småhus där varje brf-medlem har ett eget hus.

Som bostadsrättsinnehavare äger man egentligen inte sin lägenhet eller bostad, utan man äger bara rätten att bo där. Vad man kan och får göra i en bostadsrätt som man äger är tydligt reglerat i lag och även av bostadsrättsföreningens egna stadgar.

En brf har en styrelse som driver frågor som rör föreningen. De har ansvaret för att förvalta och förädla föreningens kapital och egendomar. De fångar upp frågor och förslag som övriga medlemmar i föreningen har och ska i alla lägen agera med föreningens bästa i åtanke.

En skillnad mot att äga sitt eget radhus eller villa gentemot att vara medlem i en brf är att man inte är en lagfaren ägare i en brf. Man kan alltså inte sälja bostaden som egendom utan man säljer bara sin andel i föreningen och i och med det rätten att bo där.

Brf-medlemmarnas avgifter och eventuellt sparat kapital används för att underhålla och utveckla fastigheten, samt om föreningen har tagit gemensamma lån för att finansiera köpet av fastigheten eller fastigheterna.

Ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt
För inte så många år sedan var det i Sverige vanligt med ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Det går till så att hyresgästerna går samman för att köpa loss fastigheten från fastighetsägaren. Om 2/3 av hyresgästerna röstar för förslaget och hyresvärden är beredd att sälja fastigheten kan man ombilda till brf. Sedan är det upp till var och en av hyresgästerna att köpa rätten till sin andel av fastigheten. Om man väljer att inte köpa loss sin lägenhet så kan man bo kvar som hyresgäst men med en ny hyresvärd, nämligen den nybildade bostadsrättsföreningen. Dessa kvarvarande hyresrätter brukar ses som dolda tillgångar för en brf, eftersom när hyresgästen flyttar blir bostaden till salu och det är bostadsrättsföreningen som får de pengar som kommer in vid försäljningen.

Anledningarna till att man vill ombilda kan sägas vara två:

– Med en bostadsmarknad som skjuter i höjden blir det billigare på sikt att bo i en bostadsrätt än i en hyresrätt, eftersom man kan göra vinst vid försäljningen av bostadsrätten. Om du hyr så vet du att du aldrig kommer att ha igen de pengar du betalar i hyra, i en bostadsrätt kan du rent teoretiskt ”få betalt” för att bo, om du säljer bostaden med en tillräckligt stor vinst.

– Bor du i en brf har du större inflytande över ditt boende, du kan vara med i styrelsen och vara med och påverkar hur fastigheten ska tas om hand och förvaltas. Och det är något som tilltalar många.